Rocznik statystyczny województw 2001 pdf

Numerous and frequentlyupdated resource results are available from this search. Rocznik statystyczny rzeczypospolitej polskiej how is. Radzynski rocznik humanistyczny tom 11, 20 pawel tarkowski awf j. Maly rocznik statystyczny polski 2003 czerwiec 2003 r. Own calculation based on data of statistical yearbook of the regions. Join researchgate to find the people and research you need to help your work. Glowny urzad statystyczny obszary tematyczne roczniki. Pokaz qr code a a a pobierz strone jako plik pdf drukuj. It is rocznik statystyczny rzeczypospolitej polskiej.

Podaj po jednej przyczynie zmian liczby ludnosci duych miast w krajach wysoko z i slabo rozwinietych gospodarczo. Rocznik statystyczny glowny urzad statystyczny rzeczypospolitej polskiej 1947. Dyrektor urzedu statystycznego w szczecinie dr dominik rozkrut. Informacje o wojewodztwach oraz wybrane dane o powiatach i podregionach wg nomenklatury nts. Maly rocznik statystyczny polski 2012, gus, warszawa 2012. Please see wikipedias template documentation for further citation fields that may be required. Rocznik statystyczny wojewodztw, 2000 dana za 1999 r. Rocznik statystyczny wojewodztw 1991 jest szesnasta edycja tej publikacji. Wskazuje sie trzy podstawowe kategorie pozwalajace mierzyc stopien rozwoju danego spoleczenstwa pod wzgledem jego. Rocznik statystyczny wojewodztw 2001, tabela 4 252. Rocznik statystyczny rzeczypospolitej polskiej 2017.

Rocznik statystyczny wojewodztw 2001, glowny urzad statystyczny, warszawa 2001. Oclcs webjunction has pulled together information and resources to assist library staff as they consider how to handle coronavirus. Handel dzieci i rodzina edukacja gospodarka spoleczna, wolontariat infrastruktura komunalna. Poland is one of the leading countries in europe when it comes to the area of forests. Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego wydawca. Maly rocznik statystyczny polski 2003, gus, warszawa 2003. Analysis of differences in the area of forest land. Ma l y rocznik statystyczny polski 20, warszawa 20, s. Panstwu rocznik statystyczny lesnictwa 2018, bedacy pierwsza publikacja z tego zakresu. If you have more privileged account please try to use it or contact with the institution connected to this digital library.

Charakterystyka polskich wojewodztw 19992004 240206. Przekazujac do rak panstwa rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2011 pragne wyrazic. Rocznik statystyczny rzeczypospolitej polskiej 2007. Reliable information about the coronavirus covid19 is available from the world health organization current situation, international travel. Rsrp rocznik statystyczny rzeczypospolitej polskiej. Polskie regiony w procesie integracji europejskiej euroreg. Rocznik statystyczny lesnictwa 2018 bank danych o lasach. Informacja metodyczna zrodla danych glownymi zrodlami informacji wykorzystanymi w opracowaniu byly wydawnictwa gus. Rocznik statystyczny wojewodztw 2006 glowny urzad statystyczny. Oddajac do rak panstwa maly rocznik statystyczny polski 2017, pragne podziekowac. Rocznik statystyczny rzeczypospolitej polskiej 2019. Informacje o wojewodztwach oraz wybrane dane o makroregionach, regionach i.

Sprawdz tozsamosc ankietera bazy danych obszary tematyczne ceny. Rocznik statystyczny rzeczypospolitej polskiej listed as rsrp. Polish glowny urzad statystyczny polskiej rzeczypospolitej ludowej on. Tematyka rocznika statystycznego wojewodztw 1991 zostala poszerzona w stosunku do poprzedniej. Prezentacje wojewodztw poprzedza krotkie wprowadzenie metodyczne.

1025 753 611 494 1623 1283 132 232 454 497 383 1422 973 1291 636 1560 308 1093 804 287 1208 152 408 979 448 679 1327 1220 109 344 317